Xidmətlər

  Geodeziya xidmətləri               

 • Yüksəkliklərin təyin edilməsi üçün I,II,III,və IV sinif nivelirləmə işləri
 • Koordinatların 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif trianqulyasiya üsulu və 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sinif poliqonometriya üsulu ilə təyin edilməsi
 • Kommunikasiya xətlərinin və obyektlərinin yerləşmə koordinat və yüksəkliklərinin təyin edilməsi
 • Hüquqi şəxslərə mənsub olan ərazilərin sərhəd nöqtələrinin koordinat və yüksəkliklərinin təyin edilməsi
 • Dövlət sərhəd xətlərində meydana çıxan sualların (dəqiqləşdirilmə) koordinat təyinetmə yolu ilə həll edilməsi
 • İri sənaye və strateji obyektlərində yüksəkdəqiqlikli geodeziya ölçmə işləri,

Sərəncamında olan alət və cihazlar

 • GPS

System 1200 RX 1250 (Leica GNSS Smart Rover)

System 500 SR 530 (Leica GNSS Smart Rover)

Trimble R8 GNSS receiver (TSC3 kontroller ilə)

Trimble R10 GNSS receiver (TSC3 kontroller ilə)

Topcon GR5 GNSS receiver (FC500 kontroller ilə)

Topcon Hiper V GNSS receiver (Tesla Controller ilə)

 • Elektron taxeometrlər

Leica TC 1101

Leica TCR 307

Trimble  M 3

 • Nivelirlər

Ni-002

N-3

Topcon AT-B3

Trimble Spektra AR28M

 • Teodalit UVK

 

Proqram təminatı:

 • Trimble Business Center
 • Leica Geo Office
 • Autodesk AutoCad

Topoqrafiya xidmətləri

 

 • Müasir texnika və texnologiyalar vasitəsi ilə istənilən ərazinin (şəhər, qəsəbə və s. yaşayış və qeyri yaşayış) müxtəlif miqyasda plan və xəritələrin hazırlanması üçün topoqrafik planalma işləri
 • Stereotopoqrafik planalma
 • Müxtəlif miqyaslı topoqrafik plan və xəritələrin yeniləşdirilməsi
 • Fövqəladə hallar baş verərkən ərazinin tələb olunan miqyasda operativ olaraq topoqrafik planalınması
 • Hüquqi şəxslərə mənsub ərazilərin tələb olunan miqyasda topoqrafik planalınması

 

Sərəncamında olan alət və cihazlar

 • GPS

System 1200 RX 1250 (GNSS Smart Rover)

System 500 SR 530 (GNSS Smart Rover)

Trimble R8 GNSS receiver (TSC3 kontroller ilə)

 • Elektron taxeometrlər

Leica TC 1101

Leica TCR 307

Trimble  M 3

 • Nivelirlər

N-3

Trimble Spektra AR28M

 

Proqram təminatı:

 • Trimble Business Center
 • Leica Geo Office
 • Autodesk AutoCad

Kartoqrafiya xidmətləri

 • Çöl topoqrafiya-geodeziya işlərinin nəticələrinin xəritələşdirilməsi
 • Müxtəlif miqyaslı və müxtəlif təyinatlı topoqrafik plan və xəritələrin rəqəmsal formatda hazırlanması
 • Müxtəlif tələblərə cavab verən, aeroşəkillər və kosmik şəkillər əsasında ortofotoplanların hazırlanması
 • CİS məlumatlarını özündə əks etdirən rəqəmsal plan və xəritələrin hazırlanması
 • 3D plan və xəritələrinin hazırlanması
 • Fotoqrammetrik qiymətləndirmə
 • Plan və xəritələrin stereoçəkilişi və yeniləşdirilməsi

 

Sərəncamında olan alət və cihazlar 

 • Fotoqrammetrik stereo stansiyalar
 • Fotoqrammetrik skaner “Delta”
 • Kartoqrafik skaner “Delta”
 • Rəngayırma cihazı “Dolev 4 press”
 • Kompyuter və plotterlər

 

Proqram təminatı:

 • Erdas İMAGİNE 9.2 və 2014, LPS 9.2
 • Microstation, Imagestation ZI-5.1 (stereokomplekt)
 • ArcGIS proqram paketi
 • Autodesk AutoCad
 • Adobe İllustrator