Topoqrafiya xidmətləri

 • Müasir texnika və texnologiyalar vasitəsi ilə istənilən ərazinin (şəhər, qəsəbə və s. yaşayış və qeyri yaşayış) müxtəlif miqyasda plan və xəritələrin hazırlanması üçün topoqrafik planalma işləri
 • Stereotopoqrafik planalma
 • Müxtəlif miqyaslı topoqrafik plan və xəritələrin yeniləşdirilməsi
 • Fövqəladə hallar baş verərkən ərazinin tələb olunan miqyasda operativ olaraq topoqrafik planalınması
 • Hüquqi şəxslərə mənsub ərazilərin tələb olunan miqyasda topoqrafik planalınması

Sərəncamında olan alət və cihazlar

 • GPS

System 1200 RX 1250 (GNSS Smart Rover)

System 500 SR 530 (GNSS Smart Rover)

 • Elektron taxeometrlər

Leica TC 1101

Leica TCR 307

Trimble  M 3

 • Nivelirlər

N-3

Trimble Spektra AR28M

Proqram təminatı:

 • Trimble Geo Offise
 • Leica Geo Offise
 • Auto Cad