Topoqrafiya şöbəsinin rəisi

Orucov Möhvəddin Adil oğlu (08.08.1960.)

Dövlət Aerogeodeziya müəssisəsininTopoqrafiya şöbəsinin rəisi

Bakı şəhəri, AZ 1108. Atattürk prospekti 70 tel:+(994 12) 561-71-82

Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin

Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsi

E-mail: m.orucov @ aeroqeodeziya. az

Təhsili

 

Novosibirski Geodeziya,Aeroftotplanalma və Kartoqrafiya Mühəndisləri

İnstitutunu bitirib.

İş təcrübəsi

1988-ci ildə gənc mütəxəssis kimi «Aerogeodeziya»İ.B.-nə mühəndis;

2001-ci ildən h/h-dək adı dəyişdirilmiş Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsinin

Topoqrafiya şöbəsinin rəisivəzifəsində işləyir.

Kompyuter bacarığı:

Windows Word,

Excel,

Power Point,

Front Paqe,

İnternet Explorer,

Photo Shop

Auto Cad

Trimble Geomatic ofice(T.G.O.)

Leica Chomaticofice (L.G.O.)

Xarici dillər:

rus,türk,