Heyyət

1. Məhərrəmov Elçin İbad oğlu müəssisənin direktoru
ali təhsilli,(M.G.K.M.İ.) 1986-cı ildən geodeziya sistemində işləyir.

2. Əmirov İlqar Fikrət oğlu baş mühəndis
ali təhsilli,(M.G.K.M.İ.) 1985-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

3. İsmayılov Ənvər Qafar oğlu müəssisənin direktor müavini
ali təhsilli,Az.İnş.Müh.İnst.,1997-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

4. Aslanov Sultan Güloğlan oğlu - Baş mühəndisin Müavini, ali təhsilli,(M.G.K.M.İ.) 1985-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

5. Bağırov Ağaəli Məhəmməd oğlu Plan-İstehsalat şöbəsinin rəisi
ali təhsilli,Az.İnş.Müh.İnst, 1982-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

6. Məmmədov Xəyyam Baba oğlu müəssisənin Baş mühasibi
ali təhsilli Az.Kooper.İnst.2001-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

7. Mövsümova Ləyaqət Cəfər qızı Ümumi şöbənin rəisi
ali təhsilli,Nax.Döv .Univ. 2004-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

8. Həşimov İslam Saleh oğlu müəssisənin I-ci şöbənin rəisi
ali təhsilli,Bakı Dövlət Universiteti,1986-cı ildən geodeziya sistemində işləyir.

9. Əsədov Namaz Nuhu oğlu Geodeziya şöbəsinin rəisi
ali təhsilli,(M.G.İ.K.M.İ.) 1980-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

10. Orucov Möhvəddin Adil oğlu Topoqrafiya şöbəsinin rəisi
ali təhsilli,(Novosibirski G.K.M.İ.) 1988-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

11. Miriyev Əli Həsənağa oğlu - Coğrafi Məlumatlar Sistemi və İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi, ali təhsilli, Bakı Dövlət Universiteti, 2012-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

12. Qocamanova Zülfiyyə Naib qızı – Fotoqrammetriya şöbəsinin rəisi, ali təhsilli, Universitet,1990-cı ildən geodeziya sistemində işləyir.

13. Cəbrayılova Sevda Həsənxan qızı Kartoqrafiya şöbəsinin rəisi
ali təhsil,Bakı Dövlət Universitet,1984-cü ildən geodeziya sistemində işləyir.

15. Kapitanova Lyubov Semyonovna Layihə Smeta şöbəsinin rəisi
ali təhsilli, Azərb.Politexnik İnstitutu,(Tətbiqi-geodeziyaçı), 1980-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

16. Qasımova Nəcibə Cahid qızı Kartoqrafiya vəGeodeziya Fondunun rəisi
ali təhsilli,(M.K.GMİ,1986-cı ildən geodeziya sistemində işləyir.

17. Suvorova Şəhla Zakir qızı  - Texniki Nəzarət şöbəsinin rəisi, ali təhsilli, 1985-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

18. Rəsulov Elşən Akif oğlu Alətlərin Metroloji Xidməti şöbəsinin rəisi
ali təhsilliAz.Politexni.İnstitut,1990-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

19. Məmmədov Yusif Balaqardaş oğlu Gəncə şöbəsinin rəisi
ali təhsilli (M.G.K.M.İ.) 1978-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

20. Həsənov Elxan Sayyad oğlu Təsərrüfat şöbəsinin rəisi
ali təhsilli,Az.İnşaatMühəndis.İnsti.2002-ci ildən geodeziya sistemində işləyir.

21. Mirzəyev Nizami Vəli oğlu Nəqliyyat sahəsinin rəisi
orta texnikum təhsilli,Bakı Politexnik.Texnik.1989-cu ildən geodeziya sistemində işləyir.