Şöbələr

Dövlət Aerogeodeziya müəssisəsinin şöbələri:

1.Planl İstehsalat şöbəsi

2.Mühasibat üçotu və Hesabatı şöbəsi

3.Ümumi şöbə

4.Birinci şöbə

5. Geodeziya şöbəsi

6. Topoqrafiya şöbəsi

7. Kartoqrafiya şöbəsi

8. Fotoqrammetriya şöbəsi

9. Geoməkan Məlumatlarının Toplanması şöbəsi

10. Coğrafi Məlumatlar Sistemi və İnformasiya Texnologiyaları şöbəsi

11. Texniki Nəzarət şöbəsi

12. Geodeziya və Kartoqrafiya Fondu

13. Layihə-Smeta şöbəsi

14. Alətlərin Metroloji Xidməti şöbəsi

15. Təsərrüfat şöbəsi

16. Nəqliyyat sahəsi

17. Gəncə şöbəsi