Kartoqrafiya xidmətləri

 • Çöl topoqrafiya-geodeziya işlərinin nəticələrinin xəritələşdirilməsi
 • Müxtəlif miqyaslı və müxtəlif təyinatlı topoqrafik plan və xəritələrin rəqəmsal formatda hazırlanması
 • Müxtəlif tələblərə cavab verən ortofotoplanların hazırlanması
 • CİS məlumatlarını özündə əks etdirən rəqəmsal plan və xəritələrin hazırlanması
 • 3D plan və xəritələrinin hazırlanması
 • Fotoqrammetrik qiymətləndirmə
 • Plan və xəritələrin stereoçəkilişi və yeniləşdirilməsi

 

Sərəncamında olan alət və cihazlar

 

 • Fotoqrammetrik stansiyalar
 • Fotoqrammetrik skaner “Delta”
 • Kartoqrafik skaner “Delta”
 • Rəngayırma cihazı “Dolev 4 press”
 • Kompyuter və plotterlər

Proqram təminatı:

 • Erdas İMAGİNE LPS
 • Microstation Zİ-51 (stereokomplekt)
 • Arc Gis
 • Auto Cad
 • Adobe İllustrator