Geodeziya xidmətləri

         

 • Azpos stansiyalarına istifadəçilərin qoşulmasını təmin etmək
 • Yüksəkliklərin təyin edilməsi üçün I,II,III,və IV sinif nivelirləmə işləri
 • Koordinatların 1-ci, 2-ci və 3-cü sinif trianqulyasiya üsulu və 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü sinif poliqonometriya üsulu ilə təyin edilməsi
 • Kommunikasiya xətlərinin və obyektlərinin yerləşmə koordinat və yüksəkliklərinin təyin edilməsi
 • Hüquqi şəxslərə mənsub olan ərazilərin sərhəd nöqtələrinin koordinat və yüksəkliklərinin təyin edilməsi
 • Dövlət sərhəd xətlərində meydana çıxan sualların (dəqiqləşdirilmə) koordinat təyinetmə yolu ilə həll edilməsi
 • İri sənaye və strateji obyektlərində yüksəkdəqiqlikli geodeziya ölçmə işləri,

Sərəncamında olan alət və cihazlar

 • GPS

System 1200 RX 1250 (GNSS Smart Rover)

System 500 SR 530 (GNSS Smart Rover)

 • Elektron taxeometrlər

Leica TC 1101

Leica TCR 307

Trimble  M 3

 • Nivelirlər

Ni-002

N-3

Trimble Spektra AR28M

 • Teodalit UVK

Proqram təminatı:

 • Trimble Geo Offise
 • Leica Geo Offise
 • Auto Cad