Geodeziya şöbəsinin rəisi

Əsədov NamazNuhuoğlu(16.07.1962.)

Dövlət Aerogeodeziya müəssisəsinin Geodeziya şöbəsinin rəisi

Bakı şəhəri, AZ 1108. Atatürk prospekti 70 tel:+(994 12) 561-96-67

Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin

Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsi

E-mail: n.asadov@ aeroqeodeziya. az

Təhsili

MoskvaGeodeziya,Aerofotoplanalma və Kartoqrafiya Mühəndisləri

İnstitutunubitirib.

İş təcrübəsi

1980-ci ildə gənc mütəxəssis kimi kesmiş SSRİ Naz.Sov.-iyanında Dövlət

Geodeziya və Kartoqrafiya İdarəsinin 16 №-li Müəssisəsinə mühəndis

-topoqraf

2001-ci ildən h/h-dək adı dəyişdirilmiş Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsinin

Geodeziyaşöbəsinin rəisivəzifəsində işləyir.

Kompyuter bacarığı:

Windows Word,

Excel,

Power Point,

Front Paqe,

İnternet Explorer,

Photo Shop

Auto Cad

Trimble Geomatic office (T.G.O.)

Leica Geomatic office (LGO)

Xarici dillər:

rus (əla), türk (əla), ingilis (lüğətlə)